Skab en sikker arbejdsplads med udstyr til lukkede rum

Det er yderst vigtigt at skabe en sikker arbejdsplads, når det kommer til at arbejde i lukkede rum. Det kan kun gøres ved at have alt det rette udstyr til lukkede rum. Derudover er det vigtigt med medarbejdere, der ved, hvordan udstyret bruges, og hvad de skal gøre i nødsituationer. 

Hvad er et lukket rum?

Et lukket rum er et område, hvor der ikke er en tilstrækkelig ventilation således, at der kan opstå en farlig atmosfære. Ydermere er det lukkede rum et sted, hvor det er svært at komme både ud og ind. 

Det kan variere fra land til land, hvordan et lukket rum defineres. Men der er nogle fællestræk alligevel:

  • Det er et rum, der er overvejende eller helt aflukket
  • Rummet indeholder sundheds- og/eller sikkerhedsfarer
  • Rummet er ikke beregnet til, at medarbejderne opholder sig der hele tiden
  • Rummet har begrænsede eller hindrede åbninger til ind- og udgang
  • Det er et rum, der er så stort, at det er muligt at komme helt ind i det for at udføre et specifikt arbejde
  • Rummet har en begrænset luftcirkulation

Vigtigt udstyr til arbejdet i lukkede rum

Alle kan blive enige om, at det er forbundet med en god portion risici at arbejde i lukkede rum. På grund af at der er begrænset med plads, og i og med at adgangsforholdene er vanskelige, stiller det meget høje krav til værnemidlerne. Værnemidlerne er vigtige, hvis der kommer giftige- eller eksplosive dampe, eller hvis der er en begrænset ilttilførsel.

For at skabe en sikker arbejdsplads i et lukket rum er udstyret altså en meget vigtig del. Det kan variere, hvilket udstyr der er brug for, hvorfor dette skal undersøges godt og grundigt, inden arbejdet iværksættes.